ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 6 การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิงระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : กวี อิทธิวัฒนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2561,20:26  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแทนระดับภาคเหนือ นักเรียนประกวดเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.1-3 2560 ( รองชนะเลิศอันดับ 2)
ชื่ออาจารย์ : ศิริวรรณ จันทะจร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2561,14:20  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันประกอบอาหารจานเดียว นร.เรียนรวม ระดับภาคเหนือ ปี 3560
ชื่ออาจารย์ : พัชรินทร์ คำลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2561,14:19  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันประกอบอาหารจานเดียว นร.เรียนรวม ระดับภาคเหนือ ปี 3560
ชื่ออาจารย์ : อรพิน อิทธิวัฒนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2561,14:15  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแทนนักเรียนระดับภาคเหนือ 2560ประกวดร้องเพลงลูกกรุงมัธยมหญิง ระดับ ม.1-3 ( รองชนะเลิศอันดับ 2)
ชื่ออาจารย์ : กวี อิทธิวัฒนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2561,14:12  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : -
ชื่ออาจารย์ : นายคมสันต์ ผลมั่ง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2559,17:04  อ่าน 456 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ 2 รายการ และรองชนะเ้ลิศ 4 รายการ การแข่งขันทางวิชาการ ยอดปัญญาเทศบาลเมืองปางมะค่า ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : กวี อิทธิวัฒนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2556,09:52  อ่าน 872 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑานักเรียนระดับปฐมวัย เทศบาลเมืองปางมะค่า ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : กวี อิทธิวัฒนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2556,09:50  อ่าน 901 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลระดับปฐมวัย กีฬาเทศบาลเมืองปางมะค่า ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : กวี อิทธิวัฒนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2556,09:49  อ่าน 860 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลระดับ ป.1-3 กีฬาเทศบาลเมืองปางมะค่า ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : กวี อิทธิวัฒนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2556,09:49  อ่าน 758 ครั้ง
รายละเอียด..