ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศอันดับ เปตอง ทีมหญิง 3 คน อายุ 14 ปี กีฬานักเรียน จ.กำแพงเพชร ปี 2556
ชื่อนักเรียน : อรปรียา พรหมคล้าย / พนิดา พินิจนอก / เพชรดา วิเศษศักดิ์ / นิธิพร คุ้มสอาด
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2556,17:23   อ่าน 672 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศอันดับ เปตอง ทีมชาย 3 คน อายุ 16 ปี กีฬานักเรียน จ.กำแพงเพชร ปี 2556
ชื่อนักเรียน : รถพร ว่องธัญญากรณ์ / นรินทร์ มูลทบ / สราวุธ เจริญผล
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2556,17:22   อ่าน 692 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศอันดับ เปตอง หญิงคู่ อายุ 14 ปี กีฬานักเรียน จ.กำแพงเพชร ปี 2556
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.นิธิพร คุ้มสอาด ด.ญ.เพชรชดา วิเศษศักดิื์
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2556,17:20   อ่าน 726 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 เปตอง คู่ผสม อายุ 14 ปี กีฬานักเรียน จ.กำแพงเพชร ปี 2556
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.นิธิพร คุ้มสอาด ด.ช.ลัทธพล พูลทอง
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2556,17:18   อ่าน 709 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 เปตอง ชายคู่ อายุ 14 ปี กีฬานักเรียน จ.กำแพงเพชร ปี 2556
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ลัทธพล พูลทอง ด.ช.วันชนะ ทองแฟง
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2556,17:17   อ่าน 694 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 เปตอง หญิงคู่ อายุ 16 ปี กีฬานักเรียน จ.กำแพงเพชร ปี 2556
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ปิยฉัตร พวงมาลัย ด.ญ.สุดารัตน์ จันทร์โฉม
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2556,17:14   อ่าน 684 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลระดับ ป.1-3 กีฬาเทศบาลเมืองปางมะค่า ปี 2555
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2556,09:59   อ่าน 690 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลระดับปฐมวัย กีฬาเทศบาลเมืองปางมะค่า ปี 2555
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2556,09:59   อ่าน 763 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตอง อายุ 12 ปี สพฐ.เกมส์ ระดับ ประเทศ ปี 2555
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2556,16:46   อ่าน 814 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง สพฐ.เกมส์ระดับจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2555
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2556,16:41   อ่าน 774 ครั้ง