ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

อรพิน อิทธิวัฒนะ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

อุดร น้อยยอด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0