ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร 2560
มื่อวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านส่องตาแล ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ จำนวน 6 รายการ คือ การแข่งขัน ประกอบอาหารจานเดียว นักเรียนเรียนรวม , การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับม.1-3 , การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็กระดับประถมศึกษา , การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ระดับ ม.1-3 และการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็กระดับ ม.1-3 , การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุงหญิง ระดับ ม.1-3       ผลปรากฏว่า ได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับชาติ จำนวน 2  รายการ ได้แก่  เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ การขับร้องเพลงลูกกรุง หญิง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ผลงานประกอบอาหารจานเดียว นักเรียนเรียนรวม
ครูผู้ฝึกสอน กับ ศึกษานิเ่ทศก์
ทีมงานผู้เข้าประกวด
สนามแข่งขัน ร้องเพลง มหาวิทยาลัยราชฎัช กำแพงเพชร
ร่วมยินดี กับทีมงาน
ผลงานอีก 1 กิจกรรม
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2561,15:45   อ่าน 147 ครั้ง