ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
AIS แจกผ้าห่ม
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560  ทางบริษัท AIS ได้ทำการแจกผ้าห่มให้กับชุมชนในเขตบริการโรงเรียน และนักเรียน โดยมีสำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่าได้ร่วมกิจกรรมโดยนำอาหารเสริม ( นม ) มาแจกให้กับประชาชน และนักเรียนในครั้งนี้ด้วย ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
เทศบาลแจกอาหารเสริม ( นม )
นักเรียนรับผ้าห่ม
ประชาชนรับมอบผ้าห่ม
บรรยากาศทั่วไป
ตัวแทน บริษัท ais กล่าววัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
โชว์แบบดีใจ
ส่วนหนึ่งของผู้รับกับผู้ให์
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2561,15:20   อ่าน 162 ครั้ง