ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมโรงเรียนสุจริต
เมื่อวันที่  22  กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านส่องตาแลได้จัดกิจกรรมค่ายอบรม "เยาวชนคนดี ของแผ่นดิน" กิจกรรมการอบรม ป.ป.ช.สพฐน้อย และ ป.ป.ช.ชุมชน ตามโครงการแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 71 คน
ชมวิีดิทัศน์
กระบวนการกลุ่ม
ผลงาน
เสนอผลงานหน้าเวที
ชื่นชมผลงาาน
กิจกรรม เนื้อหาคุณธรรม ( โยนบอลลงตะกร้าคุณธรรม)
กิจกรรมสร้างความซื่อสัตย์ มีสัจจะ ( เกมเลือกอะไร)
กิจกรรมคิดวิเคราะห์ ( เกมยิงเรือดำน้ำ )
ภาพรวมกิจกรรม ( ส่งข่าว สพป.กพ.2
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2560,09:47   อ่าน 224 ครั้ง