ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวม ที่สุดในโลก
ีีโตเกียว สกายทรี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.22 KB
ีีแม่น้ำไนล์
ีีเปโตรนาสทาวเวอร์ ประเทศมาเลเซีย
ีีTitan Arum ดอกซากศพ หรือ ดอกบุกยักษ์ ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดและเหม็นที่สุดในโลก