ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

 

สีประจำโรงเรียน

 

 

สีเขียว

 

หมายถึง  มีความสงบสุข  ร่มเย็น  สุขสบาย  อุดมสมบูรณ์

 

 

 

สีเหลือง

    

หมายถึง  ความสดชื่น  อ่อนหวาน  สงบเสงี่ยม

 มีคุณธรรมจริยธรรม

 

  

อักษรย่อของโรงเรียน

 

 

ส.ล.

 
 

 ดอกไม้ประจำโรงเรียน  

                                     

 

ดอกยี่โถ