ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านส่องตาแล
หมู่ที่ 2 บ้านส่องตาแล   ตำบลปางมะค่า  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ 099 290 2610
Email : kaor4233@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :