ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ธ.ค. 58 กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
โรงเรียนบ้านส่องตาแล ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2558 นี้ เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านส่องตาแล ผู้สนใจที่จะร่วมกิจกรรมขอเชิญร่วมลงทะเบียนได้ที่โรงเรียนบ้านส่องตาแลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับการบริการซ่อมจักรยานและเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างได้ ฟรี  โดยระยะทางที่กำหนด จากโรงเรียนบ้านส่องตาแล ไปตามเส้นทางถนนสายหน้าโรงเรียนถึงบ้านวังซ่าน และกลับมาถึงโรงเรียนบ้านส่องตาแล เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร และมีกิจกรรมตลอดเส้นทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนบ้านส่องตาแล
โรงเรียนบ้านส่องตาแล บริหารทั่วไป
15 พ.ย. 58 งานกฐินวัดส่องตาแล
วัดส่องตาแล เก่า บริหารทั่วไป / ประชาสัมพันธ์
14 พ.ย. 58 กฐินวัดบ่อกระบาก
ชุดนักเรีียน บริหารทั่วไป / ประชาสัมพันธ์
28 ต.ค. 58 ถึง 30 ต.ค. 58 เปิดเตรียมการ
โรงเรียนบ้านส่องตาแลมีกำหนดเปิดเตรียมการวันที่ 28-30 ตุลาคม 2558 
ชุดพละ วิชาการ / ประชาสัมพันธ์
19 ส.ค. 57 ถึง 20 ส.ค. 57 ทัศนศึกษา ชั้น ม.1-3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านส่องตาแลจัดกิจกรรมท้ศนศึกษาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 -20 สิงหาคม 2557 โดยจนำไปศึกษาที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ พืชสวนโลก และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ชุดนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
19 ส.ค. 57 รับการประเมิน จาก สพป.กพ.2
โรงเรียนบ้านส่องตาแล / ชุดข้าราชการ โรงเรียนบ้านส่องตาแล
22 ก.พ. 56 ถึง 28 ก.พ. 56 แข่งขันกีฬา นร.กลุ่มปางมะค่า
สนามกีฬา เทศบาลปางมะค่า กิจการนักเรียน
21 ก.พ. 56 สอบ NT
งานวิชาการ
24 ม.ค. 56 สอบยอดปัญญา ของสพป.กพ.2
งานวิชาการ
14 ม.ค. 56 สอบ LAS
โรงเรียนบ้านส่องตาแล งานวิชาการ
12 ม.ค. 56 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านส่องตาแล / ชุดพละ กิจการนักเรียน
09 ธ.ค. 55 ถึง 10 ธ.ค. 55 ศึกษาแหล่งเรียนรู้จ.ราชบุีรี เพชรบุรี
จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี กิจการนักเรียน
08 ธ.ค. 55 ถึง 28 ต.ค. 55 กิจกรรมฟื้นฟู ศีลธรรมโลก
วัดพระธรรมกาย / ชุดขาว ประชาสัมพันธ์
16 ต.ค. 55 เปิดเรียน ตามปกติ ภาคเรียนที่ 2 / 2555
โรงเรียนบ้านส่องตาแล / ชุดพละ กิจการนักเรียน
14 ต.ค. 55 ถึง 15 ต.ค. 55 เปิดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 2 / 2555
โรงเรียนบ้านส่องตาแล / ชุดสุภาพ งานกิจการนักเรียน
26 ก.ย. 55 ถึง 13 ต.ค. 55 ปิดภาคเรียนที่ 1 / 2555
20 ก.ย. 55 ถึง 22 ก.ย. 55 เเข่งขันงานเปิดโลกสู่การเรียนรู้ ระดับเขต
ตามที่กำหนด / นักเรียน
13 ก.ย. 55 คัดเลือกนร.เป็นตัวแทนกลุ่ม งานเปิดโลกการเรียนรู้
ร.ร.อนุบาลปางมะค่า / โรงเรียนบ้านพัดโบก
04 ก.ย. 55 วงดุริยางค์ ออกแสดง งานกีฬา ร.ร.วัดคูหาสวรรค์

ร.ร.วัดคูหาสวรรค์ / ชุดดุริยางค์ น้ำเงิน ขาว กิจการนักเรียน
01 ก.ย. 55 ถึง 23 ส.ค. 55 เตรียมนักเรียนเข้าแข่งขันงานเปิดโลกการเรียนรู้ ปี 2555

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ฝ่ายกิจการนักเรียน
29 ส.ค. 55 สถานพยาบาล สกสค นัดตรวจสุขภาพครูประจำปี

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ประชาสัมพันธ์
28 ส.ค. 55 คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านส่องตาแล

โรงเรียนบ้านส่องตาแล / ชุดพละ เสื้อโบโลสีเขียว ประชาสัมพันธ์
24 ส.ค. 55 ถึง 26 ส.ค. 55 อบรมครูผู้นำด้านศีลธรรม

จังหวัดเพชรบูรณ์ บริหารงานบุคคล
09 ส.ค. 55 งานวันแม่
อาคารหอประชุม บริหารทั่วไป
30 ก.ค. 55 วันภาษาไทยแห่งชาติ
กำลังแก้ใขข้อมูลรายละเอียด
โรงเรียนบ้านส่องตาแล / ชุดปกติ หมวดภาษาไทย
26 ก.ค. 55 นักเรียนชั้น ม.3 ทำบุญวัดส่องตาแล

วัดส่องตาแล / ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
18 ก.ค. 55 นักเรียนชั้น ม.2 และชั้นอนุบาล 2 ทำบุญวัดส่องตาแล

วัดส่องตาแล / ชุดลูกเสือ กิจการนักเรียน
11 ก.ค. 55 นักเรียนชั้น ม.1 ทำบุญวัดส่องตาแล

วัดส่องตาแล / ชุดลูกเสือ กิจการนักเรียน
26 มิ.ย. 55 กิจกรรม วันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านส่องตาแล / ชุดปกติ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
26 มิ.ย. 55 กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนบ้านส่องตาแล / ชุดปกติ กิจการนักเรียน
14 มิ.ย. 55 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2555
โรงเรียนบ้านส่องตาแล ได้กำหนดให้มีกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้จัดมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะเริ่มพิธีในเวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
หอประชุม ถวายพ่อ / ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 มิ.ย. 55 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระะพุทธศาสนา
โรงเรียนบ้านส่องตาแล / สุภาพ ฝ่ายกิจการนักเรียน
18 พ.ค. 55 ถึง 30 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครอง ตามชั้นเรียน
โรงเรียนมีนโยบายให้มีการประชุมผู้ปกครอง ของแต่ละชั้นเรียน โดยจะเริ่มตั่งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จนถึงชั้น อนุบาล เพื่อประสานงานความร่วมมือระหว่างครูประจำชั้น กับผู้ปกครอง โดยเน้นการดูแลบุตรหลาน ได้ครบกระบวนการ โดยเริ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นวันแรก โดยกำหนดในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม  2555  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม  2555 เป็นลำดับต่อไป ซึ่งรายละเอียดให้ติดตามจากจดหมายถึงผู้ปกครองอีกครั้ง
โรงเรียนบ้านส่องตาแล งานกิจการนักเรียน
30 เม.ย. 55 ถึง 03 เม.ย. 55 กำหนดการรับนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านส่องตาแล / แต่งชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม งานบริหารทั่วไป
27 เม.ย. 55 ประชุมผู้ปกครอง และรับชุดนักเรียน
โรงเรียนบ้านส่องตาแล งานกิจการนักเรียน
25 เม.ย. 55 ถึง 30 เม.ย. 55 เปิดเตรียมความพร้อม
โรงเรียนบ้านส่องตาแลจะเปิดเตรียมความพร้อมในวันที่ 25 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 
โรงเรียนบ้านส่องตาแล ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 เม.ย. 55 ถึง 30 เม.ย. 55 การแจกอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบน้ักเรียน
แจ้งผู้ปกครอง ในปีการศึกษา 2555 ทางโรงเรียนบ้านส่องตาแลได้รับงบประมาณช่วยเหลือนักเรียนเหมือนปีที่ผ่านมา  ดังนั้นขอให้ผู้ปกครอง รอฟังข่าวและการประกาศจากทางโรงเรียนว่าจะมีกำหนดให้มารับอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบในวันใด ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้ครูประจำชั้นทุกคน 
โรงเรียนบ้านส่องตาแล ฝ่ายบริหารทั่วไป
20 เม.ย. 55 ถึง 20 ก.ย. 55 คณะครูเข้ารับการอบรม ระบบ utq online
คณะครูและผู้บริหาร เข้ารับการอบรม ระบบ utq online ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2555
http://www.utqonline.in.th/ โรงเรียนบ้านส่องตาแล
03 เม.ย. 55 ถึง 05 เม.ย. 55 พิธีบรรพชาสามเณร ประจำปี พ.ศ. 2555
วัดส่องตาแลใหม่ หมู่ 12 ต.บ่ิอถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140 ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
09 มี.ค. 55 ถึง 13 มี.ค. 55 กำหนดการรับนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านส่องตาแล งานบริหารทั่วไป
02 มี.ค. 55 ถึง 13 มี.ค. 55 กำหนดการรับนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นอนุบาล 1
โรงเรียนบ้านส่องตาแล งานบริหารทั่วไป