ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 37 คน
ชื่อ-นามสกุล : ทัศนีย์ แพอยู่ (พี่ยุ้ย)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 15 .ม.12 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุฯ จ.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : Nongnooyuyzii@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภัทรพง ทับโต (เต๊ะ)
ปีที่จบ : ไม่มึ   รุ่น : ป.6
ที่อยู่ : พระบาทน้อยมิตรภาพที่60
เบอร์มือถือ : 0612093948
อีเมล์ : bebm@ctv.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประทีป รอดมาลี (กอล์ฟ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 13
ที่อยู่ : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : theep_pra@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : แสงชัุย มณีจันสุข (แสง)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 154 หมู่ 2 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
เบอร์มือถือ : 08 - 6925 - 8207
อีเมล์ : sangchai1806@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิริพร วันมา (น้ำหวาน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 403/1 หมู่ 5 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
เบอร์มือถือ : 08 - 7318 - 5020
อีเมล์ : siriporn2540@g-mail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ฐิติมา จันทรา (เบียร์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 24/1 หมู่ 2 ต.วังชะพูล อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
เบอร์มือถือ : 08 - 2767 - 4381
อีเมล์ : beer1818@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิระประภา อินสิน (กิ๊ฟ)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 157 หมู่ 12 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
เบอร์มือถือ : 08 - 7521 - 2470
อีเมล์ : seeraprapa2540@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวุฒิ ท้วมโพธิ์แก้ว (จ๊อด)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 141 หมู่ 12 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
เบอร์มือถือ : 08 - 2410 - 2354
อีเมล์ : ่jost1003@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วันทนีย์ วัฒนศรี (ติ๊ก)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 91 หมู่ 17 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
เบอร์มือถือ : 08 - 2401 - 5153
อีเมล์ : wantanee-23@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภานุพงศ์ พรมมิน (นุ)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 152 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 08 - 8166 - 2705
อีเมล์ : nubodyslam1234@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปัญญา อุ่นคอย (แฮม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 165 หมู่ 16 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 08 - 8166 - 2705
อีเมล์ : panya666@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กรวิชญ์ ใชยะ (เย)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 15
ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 08 - 8905 - 6612
อีเมล์ : acer2**@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม